Styret i Levanger Handelsstand

Styret består idag av:

Trond Hattrem / Hattrem AS (formann) - 920 12 432

Kristin Norberg Norum / Backlund restaurantdrift (styrem.) - 924 34 716 

Unni Garberg / Huset Garbo (styrem.) - 993 76 588

Ole Einar Winnberg / MEGA (styrem.) - 41 40 68 63

Christina Olavsdatter Sunde / Barerar.no (styrem.) - 911 23 754

Anita Musum / Capelli frisør (vara) - 975 41 110

Elisabeth Ben Riala / Galleri Fenka (Vara) - 452 63 444

Har du temaer som du ønsker vi skal se nærmere på,
er det bare å ta kontakt med et av styremedlemmene.